Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ãlandsvej 11, Brønderslev

 

Agdrupposten nr. 3 er udkommet

omkring midten af oktober

 

Der er aflæst vand og lukket haner i brøndene den 4. november (hvorefter vandforbruget faldt drastisk).

Opkrævning for vand vil blive fremsendt pr. mail i december måned, og skal være betalt senest 1. februar

Husk at lægge noget tungt på låget inden vinteren, hvis der er fare for at grundvandet løfter låget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kræmmermarked den 16. og 17. september.

Giv en hjælpende hånd ved forberedelserne søndagen før, eller under markedet, eller med oprydning om søndagen

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Vær med til Banko fredag den 25. august kl. 19,00

 

Arbejdsweekend den 26. og 27. august. 2017. 

Der er mange opgaver, der skal løses, så der vil være brug for mange hænder. Der er både små og store opgaver. 

Hver dag starter med morgenkaffe kl. 9,00 

Har du ikke mulighed for at være med den weekend, er du velkommen til at give en hånd med på Kræmmermarkedet den 16. og 17. september.

 

Søndag den 27.  august, indbydes børn til bage og syltedag. Tag gerne bedstemor eller bedstefar med, eller en anden voksen.

 

 

Der er allerede i år solgt en del haver. Der er i 2017 kommet nye havelejere i 

Susåvej nr. 5, 14, 15, 17, 20, 21, 26 og 28

Gudenåvej nr.  1, 2, og 23

Kongeåvej nr. 2 og 4

 Velkommen til de nye kolonihavelejere

 

 

 

Beboerne på Kongeåvej bedes fortsat stille affaldsbeholdere ved vendepladsen på Gudenåvej.

 

Arbejdsweekend  lørdag og søndag den 22. og 23. april.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op, da der er mange opgaver, der skal løses. Der vil begge dage være morgenkaffe kl. 9 og frokost ved 12,30 tiden

Medbring gerne spade, sav, rive, eller det værktøj, man gerne vil bruge

Arbejdsopgaver til Arbejdsweekenden

Oprensning af bækken i mosen (medbring gode gummistøvler og skovl)

Oprensning af øvrige vandløb

Sætte redningskranse ud

Fælde ”forkerte vækster ” i moseområdet

Opstille Harry og Jørgens bro

Rengøring af service i Ladens køkken

Hente brændet ved bålpladsen

Flytte grenene på trailerpladsen til bålpladsen

Efterse og evt. renovere legeplads

Planere, Plante hæk og så græs på nr. 118

Rengøre bag hækken og evt. klippe hækken nr. 118

Hvad gør vi med nr. 413? (ukrudt, glasstykker, affald, hæk m.m.)

Rydde op og lave skillevæg i værksted

Male døren til Hyggeren

Male borde og bænke

Lave mad. Bage kage til kaffen, lave kaffe

Sætte ben på 2 borde i Hyggeren

Gøre rent i bryggers og toiletter

Høste vegetation i moseområdet

Rydde affald væk i og ved Moseområdet

Fælde træer, som hænger ud over søen

Gøre rent på kontoret

Flytte de to gamle grill væk fra fliserne

Renovere opslagskasser

Rydde op i dyngen med vejfyld og evt. fylde i huller

 

 

Den 31. marts 2017

Der er nu åbnet for vandet i i hele området. 

 

I går blev gulvet i Laden slebet af, og i dag går de i gang med at lægge flydespartel på.

Gulvet før

Der slibes og renses

 

Der støbes

Gulvet efter støbning

 

Gulvet i Laden skal renoveres.

Torsdag den 30. marts skal gulvet i Laden slibes af, derfor har vi brug for et par hjælpende hænder, til at hjælpe med at køre det afslebne materiale ud.

Kl. 8,30 er der morgenkaffe til jer, der møder op, hvorefter vi fordeler arbejdsdagen, så det ikke er de samme, der skal slæbe hele dagen.

 

Fredag den 31. marts kl. ca. 13, vil der være bruge for en enkelt mand til at bistå med arbejdet med udlægning af flydespartel.

Håber der er nogle, som vil give en hånd med.

 

 

                                                                                                           


 

 


 

Vandrenovering.

Følg arbejdet med udskiftning af hovedledning og etablering af målerbrønde under "fanen" Vandrenovering her på hjemmesiden.


Oprydning på Bålpladsen.

Vi er i gang med en større oprydning på bålpladsen, da der efterhånden er samlet en stor dynge affald, kompost m.m. som ikke kan brænde. Vi forsøger at brænde så meget som muligt, hvorefter resterne og asken bliver fjernet. (Vi har fået tilladelse til at brænde det af, på trods af, at det er forbudt at brænde grene o.lign. af i haven)

Her efter må der KUN placeres grene på bålpladsen

IKKE AFFALD, GRENAFKLIP, RØDDER og HAVEAFFALD, dette komposteres i egen have eller køres på lossepladsen.

 

 

Regler for afløb i Agdrupparken

Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man jo typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart ser jeg kun etablering af samletank som en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.


________________________________________________________________

Frivillige søges

Har du lidt tid til overs og har lyst til at være med til at løse mindre opgaver i Kolonihaveforeningen.

Så tilmeld dig til at være med i et arbejdssjak, der mødes et par timer en gang om måneden.

Vi mødes kl. 9,00 den 1. lørdag i måneden til en kop morgenkaffe og lidt hyggesnak.

Derefter hjælper vi hinanden med diverse opgaver.

Det kan f.eks. være:

·        Klipning af hække på kolonihaveforeningens grunde

·        Rengøring i stuehus eller lade

·        Oprydning

·        Lappe huller i vejene

·        Osv.

Tilmeld dig senest onsdagen før til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

”arbejdsdagen” slutter ved middagstid.

”Løn”: Hyggeligt samvær, og Glæden over at have løst en overskuelig opgave.

 

 

Opdateret 21/11/2017

Besøg  
014095