Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ålandsvej 11, Brønderslev

Der er nu åbnet for vandet i klubhuset. 

 

 

Gulvet i Laden skal renoveres.

Torsdag den 30. marts skal gulvet i Laden slibes af, derfor har vi brug for et par hjælpende hænder, til at hjælpe med at køre det afslebne materiale ud.

Kl. 8,30 er der morgenkaffe til jer, der møder op, hvorefter vi fordeler arbejdsdagen, så det ikke er de samme, der skal slæbe hele dagen.

 

Fredag den 31. marts kl. ca. 13, vil der være bruge for en enkelt mand til at bistå med arbejdet med udlægning af flydespartel.

Håber der er nogle, som vil give en hånd med.

 

 

                                                                                                           


 

 


 

Vandrenovering.

Følg arbejdet med udskiftning af hovedledning og etablering af målerbrønde under "fanen" Vandrenovering her på hjemmesiden.


Oprydning på Bålpladsen.

Vi er i gang med en større oprydning på bålpladsen, da der efterhånden er samlet en stor dynge affald, kompost m.m. som ikke kan brænde. Vi forsøger at brænde så meget som muligt, hvorefter resterne og asken bliver fjernet. (Vi har fået tilladelse til at brænde det af, på trods af, at det er forbudt at brænde grene o.lign. af i haven)

Her efter må der KUN placeres grene på bålpladsen

IKKE AFFALD, GRENAFKLIP, RØDDER og HAVEAFFALD, dette komposteres i egen have eller køres på lossepladsen.

 

 

Regler for afløb i Agdrupparken

Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man jo typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart ser jeg kun etablering af samletank som en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.


________________________________________________________________

Frivillige søges

Har du lidt tid til overs og har lyst til at være med til at løse mindre opgaver i Kolonihaveforeningen.

Så tilmeld dig til at være med i et arbejdssjak, der mødes et par timer en gang om måneden.

Vi mødes kl. 9,00 den 1. lørdag i måneden til en kop morgenkaffe og lidt hyggesnak.

Derefter hjælper vi hinanden med diverse opgaver.

Det kan f.eks. være:

·        Klipning af hække på kolonihaveforeningens grunde

·        Rengøring i stuehus eller lade

·        Oprydning

·        Lappe huller i vejene

·        Osv.

Tilmeld dig senest onsdagen før til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

”arbejdsdagen” slutter ved middagstid.

”Løn”: Hyggeligt samvær, og Glæden over at have løst en overskuelig opgave.

 

 

Opdateret 19/03/2017

Besøg  
007896