Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ålandsvej 11, Brønderslev

Fredag den 7. april.

Der arbejdes på højtryk for, at sikre at alle har vand i hanen. De sidste læs vejfyld er ankommet, og Heine er i fuld gang med af køre det på Susåvej. Det vil være muligt at åbne Susåvej for kørsel fra i morgen, men det vil være på betingelse af, at der absolut ikke køres i den rabat, der har været gravet op. Der må ikke parkeres på Susåvej, men det vil være muligt, at køre hen til sin have og læsse af, eller på. Der vil blive sået græs i morgen, så det vil være rigtig ærgerlig, hvis der laves dybe spor i det nysåede, og der kan være fare for, at de nye dræn ødelægges.

Der må heller ikke køres hen over målerbrøndene, sæt en krukke eller anden afmærkning på låget.

Der må fortsat ikke køres med med tunge køretøjer på Kongeåvej. Vejen er slet ikke befæstet til at bære tunge køretøjer. Derfor vil Skraldebilen kun køre til rundkørslen for enden af Gudenåvej.

 

 

Torsdag den 6. april

Jeg er i dag blevet kontaktet af Forsyningen, som oplyser, at en af haverne har en utæthed.  Vandspildet er startet fra i tirsdags, idet der ikke var problemer natten til tirsdag, men herefter forsvinder der 40-60 liter i timen i natforbrug. Det kan tyde pÃ¥, at det mÃ¥ske er et toilet, der løber, eller lignende. Kig i jeres brønd og kontroller at alle visere stÃ¥r stille, nÃ¥r I har lukket for alle haner.

I løbet af i dag og i morgen, forventer vi, at alle har vand i hanerne.

SusÃ¥vej er nu sÃ¥ tør, at der kan fyldes vejfyld pÃ¥, og inden længe vil der være Ã¥bnet for kørsel. Har I materialer, der skal køres ned til jeres hus, sÃ¥ bed om at fÃ¥ lÃ¥st op, mens det køres hen til jeres have. Vejen kan køres pÃ¥, men det er ikke muligt at møde nogen, før vi har mere vejfyld pÃ¥,  grundet de bløde rabatter. Hvis en bil eller trailer holder parkeret, er det ogsÃ¥ svært at passere uden at køre i rabatten.

 

 

Fredag den 31. marts.

Nu har vi vand på hovedledningen.

Der nu vand på hele hovedledningen og vores fælles vandur, viser, at der er tæt over hele linjen.

Hver havelejer kan nu åbne for de to haner i egen brønd, hvorefter der så gerne skulle være vand i jeres haner. Der er dog enkelte havelejere, som endnu ikke er blevet tilkoblet med en hane, det bliver de så snart, det er muligt at køre på Susåvej.

Carsten beder jer kigge efter, at alt er tæt i brønden omkring vanduret og hanerne. Drypper der vand, bedes du straks kontakte os.

SUSÃ…VEJ

er stadig lukket, det er ikke muligt, at lægge vejbelægning pÃ¥ før vi fÃ¥r det sidste vand og pløre væk fra vejen. Det betyder ogsÃ¥, at der ikke kan hentes skrald pÃ¥ SusÃ¥vej og KongeÃ¥vej pÃ¥ tirsdag, da begge veje ikke er farbare for store biler  

 

Susåvej, som den ser ud i dag

 

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½30.marts

Jeg er i aften blevet gjort opmærksom på, at nogle tror, at alle skal være der, når der åbnes for vandet, som vi plejer.

Det skal vi ikke.

Hvis vejret tillader skyller Carsten hovedledningen igennem i morgen. først når han er færdig med det og han er sikker på, at hovedledningen og ledningerne indtil jeres brønd er tæt, må der åbnes i brønden. I bestemmer så selv hvornår og hvor længe I vil have åbent ind til jeres hane.

29. marts.

Nu er det lige før !!!!!

Fredag den 29. marts skylles alle rør igennem og der kontrolleres for eventuelle utætheder.  Alle haner i brøndene er lukkede og mÃ¥ ikke Ã¥bnes før der gives grønt lys pÃ¥ opslagstavlen, pÃ¥ hjemmesiden og pÃ¥ face book. Hvis alt gÃ¥r efter planen, vil der i løbet af fredag eftermiddag/aften kunne komme vand ud af hanen i alle haver.

MEN vent med at åbne i jeres brønd indtil der er givet grønt lys, ellers kan vi jo ikke se om der er utætheder.

Efter at der nu er drænet langs Susåvej, er vandet sunket så meget i brøndene, at Carsten har mulighed for at montere de sidste ure (det har ikke været muligt, så længe, det hele stod under vand i det område). Det betyder også, at der nu kan lægges vejfyld på Susåvej.

UndgÃ¥ fortsat at køre og parkere, hvor der har været gravet op. 

Der må ikke køres med bil på lågene til brøndene, det er de ikke beregnet til. Læg evt. en sten eller flise ovenpå eller sæt en blomsterkrukke der på.

 

Den 20.marts.

Jeg har i dag haft en snak med Carsten. Det ser ud til, at alt forløber planmæssigt. Aftalen har hele tiden været, at arbejdet skal være færdigt inden 1, april. Der er stadig næste 14 dage inden den dato. Så vidt vi kan bedømme nu, vil tidsfristen holde.

De sidste brønde er sat ned. Carsten er i fuld gang med at montere ure, stophaner og vandhaner i haverne. Efterhånden som der er etableret en vandhane i jeres have, må I gerne låse til haven, da Carsten så ikke skal ind i haven mere. Der er vand i hanen i klubhuset og der er åbent til toilettet. Måske vil der i løbet af ugen kunne åbnes for vandet på Lilleåvej (som er færdig), Gudenåvej og Kongeåvej. Vent med at åbne jeres stophane før I får besked om det, da rørene skal blæses igennem inden I åbner.

Der er kørt 2 træk (ca. 60 ton) vejfyld på Gudenåvej. Vi har lavet en aftale med Heine om, at han kører det ud på vejene. Sidst på eftermiddagen i dag kom der endnu et læs vejfyld, det skal på Susåvej. Gudenåvej er rigtig flot nu. Undlad at køre og parkere, hvor der har været gravet op. Det er ikke muligt at køre på Susåvej endnu. Undgå venligst at køre på Kongeåvej, her skal der kun lægges vejfyld i de to hjulspor, og det bliver vi nødt til at hjælpe hinanden med at køre ud.

I aften er der blevet drænet i vejkanten på Susåvej fra nr. 22 til nr. 26, så vi håber, at vejen kan blive afvandet og at vandet i brøndene kan synke så meget, at der kan etableres ure og stophaner.

Så summasumarum, håber jeg, at alle har vand i hanen og at vi kan køre på alle veje den 1. april.Den 12. Marts 

 

Så flot er Gudenåvej blevet i dag.

Heine og hans forlovede har i weekenden været i gang med at jævne rabatterne pÃ¥ flere af vejene, det ser rigtig flot ud. HÃ¥ber alle vil skÃ¥ne de rabatter, som har været gravet op. UndgÃ¥ at køre og at parkere i den side af vejen. NÃ¥r vejret tillader og jorden er bekvem bliver sÃ¥et græs i de rabatter, som har været gravet op. Der kan køres pÃ¥ GudenÃ¥vej, men SusÃ¥vej og KongeÃ¥vej er ikke farbare. Køres der ned pÃ¥ SusÃ¥vej, er der stor sandsynlighed for at køre fast, da der stadig meget pløret fra nr. 20 og resten af vejen  Carsten vil den kommende tid etablere de sidste 4 brønde, samt montere ure og haner. NÃ¥r der er monteret ny vandhane i haven, mÃ¥ man gerne lukke eventuelle huller. 

 27. februar.

Der har nu været stilstand i vandprojektet i mange dage, men vore håndværkere har været kaldt til en akut opgave. Carsten har lovet, at genoptage arbejdet i morgen. Først med at få lavet arbejdet i det store hul hvor Gudenåvej krydser cykelstien, derefter går han i gang med at montere ure og haner ved de enkelte haver

19. februar.

Der har ligget sne over Agdrupparken, så det har været svært at se, hvordan arbejdet er skredet frem, men pt. er der nu lagt hovedledning ned i hele området, næsten alle brønde er placeret, så nu går Carsten i gang med at tilkoble forbindelserne ind i haverne.

Den 8. februar.

I morgen forventer Heine at være færdig med at garve hovedledningen ned, og placere brønde. Der er dog et hængeparti på Susåvej, hvor vi bliver nødt til at lægge dræn nogle meter langs vejen.

      

Det sidste stykke pÃ¥ KongeÃ¥vej, som endnu ikke er gravet op               Her graves ud for KongeÃ¥vej 23


   

Et kig pÃ¥ KongeÃ¥vej mod øst                                                  En mærkelig undergrund, nærmest ren ler, ikke sært at vandet 

                                                                                                  ikke kan trænge ned i undergrunden.

 

Den 2. februar.

 

Billederne herover er taget nederst på Gudenåvej, start på Kongeåvej

Hovedledningen er på plads på Gudenåvej og snart er gravearbejdet færdigt her. Hvor efter Kongeåvej står for tur. Afmærk hvor der er dræn i vejsiden her, hvis vi skal undgå, at Heine graver i dem. Han skal jo også passe på ikke at grave el-kablet, som ligger i den side, han skal grave.

 

Den 31. januar.

så er der godt gang i den på Gudenåvej

 

Den 30. januar.

Denne uge er det Gudenåvej ulige numre, der står for tur. Der arbejdes flittigt på projektet, selv sene, mørke aftentimer, kan man høre Heines gravemaskine. Desværre har Heine været nødsaget til at grave asfalten op 2 steder på cykelstien.

Det nye dræn gennem Harry og Jørgens have virker fint, men vi skønner, at der skal lægges et dræn langs vejen fra den nye brønd til ca. Susåvej nr. 22, da der stadig står meget vand i graverenden her.

 

 

Efterlysning:

Er der mon nogen, der ved hvor Carstens "vejarbejderskilte" er blevet af??? Det er uheldigt, at han ikke har dem, da han i aften graver asfalten op både ved indkørslen til Lilleåvej, og til indkørslen til Gudenåvej. Ring til Birte på tlf 4055 7531 hvis du ved noget.

Den 24. januar.

Heine er færdig med drænarbejdet fra i gÃ¥r, og snart er arbejdet færdigt pÃ¥ GudenÃ¥vej lige numre. I morgen hÃ¥ber de at komme under vejen til den øvrige del af GudenÃ¥vej, hvorefter de sÃ¥ tager resten af GudenÃ¥vej. Det betyder, at al færdsel med bil pÃ¥ GudenÃ¥vej og KongeÃ¥vej stoppes. Vejen er ikke lÃ¥st, men der mÃ¥ ikke køres ind. Husk at lÃ¥se havelÃ¥gerne op, mens arbejdet stÃ¥r pÃ¥. 

 

 

Gravearbejde ud for Bo                                                        GudenÃ¥vej set fra nord mod syd op mod vejen

 

Den 23. januar

I morges gik Heine i gang med at grave ud til dræning, så vi kan få vandet væk fra vejen og målerbrøndene på Susåvej. Drænet går gennem Harry og Jørgens have (nr. 19). Vejen graves op, drænet føres under vejen og der sættes en brønd til drænvand ud for nr. 26/28.

Efter planen startes der op på Gudenåvej, lige numre i morgen

     

For at fÃ¥ drænet vandet væk fra vejen, er SusÃ¥vej nu gravet op mellem 28 og nr. 19 

   

Opgravning gennem SusÃ¥vej nr. 19.                                    Nu pibler vandet ud af drænrøret og ned i bækken

Den 20. januar.

I dag har næsten alle beboere på Gudenåvej og Kongeåvej været i haven for at aftale placering af brønd og haner, samt andre ønsker. Selv om der var mange, der skulle snakkes med og laves aftaler med, varede hele gennemgangen kun knap halvanden time. De få, som ikke nåede derud, inden kl. halv to må kontakte Carsten eller undertegnede (Birte) for at aftale, hvis man ønsker anden form for etablering end "Forslag 1"

Der vil være 4 forskellige tilslutningsmuligheder:

1.       Som tilbuddet lyder:  Der etableres en ny rustfri stÃ¥lvandhane med et T-stykke umiddelbart inden for hækken (sÃ¥fremt der er en vandhane indenfor ved hækken placeres den nye tæt pÃ¥ denne). Tilførslen ”skydes” ind under hækken, og der undgÃ¥s derfor at ødelægge hækken. Havelejeren skal selv flytte den nuværende tilførsel over pÃ¥ den nye hane. Denne løsning er gratis for havelejeren, hækken beskadiges ikke. SÃ¥fremt en havelejer ikke møder op den dag, der indkaldes, og ikke pÃ¥ anden mÃ¥de giver udtryk for særønsker, udføres denne løsning.

2.       Hvis havelejeren ønsker tilslutning til eksisterende indførsel pÃ¥monteret i jorden umiddelbart inden for hækken, skal havelejeren selv grave ned til den nuværende tilslutning (samme dag). Hvis der graves dagen før, vil nogle udgravninger skride og være fyldt med vand og det vil ikke være muligt at udføre arbejdet. Denne løsning er gratis for havelejeren. Hækken beskadiges ikke.

3.       Hvis havelejren ønsker tilslutning til eksisterende indførsel pÃ¥monteret i jorden umiddelbart inden for hækken, eller anden placering, men ikke selv ønsker at foretage gravning, skal havelejeren selv betale timeløn for gravearbejde. Der laves hul i hækken, dvs. hækplanterne graves op, mens arbejdet udføres og hækken placeres i hullet igen, men havelejeren skal selv rette hækken op, sÃ¥fremt der er behov. Der gives ingen garanti for planternes overlevelse.Denne løsning kan blive kostbar og hækken tage skade. Den enkelte havelejer skal selv betale det ekstra gravearbejde og evt. nye hækplanter.

4.       SÃ¥fremt haven har egen stophane udenfor hækken, placeres mÃ¥lerbrønden hvor den nuværende stophane er, og der tilsluttes til den nuværende tilførsel, eller der etableres ny hane pÃ¥ grunden, som i forslag nr. 1. Denne løsning er gratis, hækken beskadiges ikke

Arbejdet Gudenåvej og derefter Kongeåvej påbegyndes formentlig i næste uge, såfremt vejret tillader. Havelågerne må ikke være låst i den periode, hvor arbejdet udføres. Såfremt man ønsker at have låst, skal der udlånes en nøgle til Carsten, så der er mulighed for at komme ind i haven. Der må ikke køres på vejene i hele området før hele arbejdet er færdigt. (der kan dog køres på Gudenåvej og Kongeåvej indtil der startes på Gudenåvej

                                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Arbejdet på Susåvej går mod slutningen. Gravearbejdet til hovedledningen er ført helt til enden. Der mangler etablering af en del brønde, men det er besværliggjort af meget vand i udgravningen, så Heine går nu i gang med dræning, så vi kan få drænet vandet væk fra området i lavningen på Susåvej. De to brønde ved Susåvej nr, 22 og 24 står fulde af vand, så lågene hopper af. Se billederne herunder.

    

           Brøndene er fyldt med vand                                            Der er næppe mange, der lufter hund her, i disse dage

 

 

          Udsigt mod enden af SusÃ¥vej                                                  Ikke let at montere noget i disse udgravninger.


Den 19. januar.

Det pibler og siler bÃ¥de her og der i udgravningerne, og SusÃ¥vej er i øjeblikket en ubeskrivelig ælte af pladder. Vi har derfor i dag, efter forhandlinger med Heine og Carsten, holdt et forretningsudvalgsmøde (ind imellem mÃ¥ der handles her og nu og tages beslutninger pÃ¥ stedet). Efter besigtigelse af omrÃ¥det og grundige vurderinger, blev det besluttet, at for at komme videre, er det nødvendigt at etablere en drænledning gennem haven pÃ¥ SusÃ¥vej 19 og ned til bækken, etablere en brønd ud for nr. 26, samt bryde vejen op for at fÃ¥ forbindelse mellem brønd og dræn. Derefter lægge dræn langs vejen, ca fra nr. 22 til nr. 30. Det bliver en merudgift, men forretningsudvalget ser ikke anden udvej. og ser det som en fordel, at gøre det nu, mens det hele er alligevel er gravet op og rabatten mere eller mindre opkørt. 

 

Den 18. Januar 

Nej, hvor var der pløret derude i dag, nu hvor det er tøvejr, men intet stopper Ã¥benbart de to. De er næsten færdige pÃ¥ LilleÃ¥vej og er nÃ¥et næsten til enden af SusÃ¥vej med gravearbejdet. 

   

  

 

 Den 17. januar.

Der er ingen, der har lovet, at dette projekt vil være uden problemer. Jeg har de sidste to dage talt med flere medarbejdere både fra kommunen og fra forsyningen for at løse gåden omkring det piblende vand på Susåvej, det gælder både ved nr. 20 og ved nr. 28. Vi har formodning om, at der tidligere har været 2 grøfter i dette område, som måske på et tidspunkt er blevet rørlagt. Men spørgsmålet er, hvor starter de og hvor er de løbet hen. I øjeblikket kan ingen hjælpe os. Den mest nærliggende løsning er, at vi dræner mere i området, så vi kan få vandet ledet væk. Er der nogen, der ved noget om disse vandløb, så fortæl os det gerne.

På grund af problemerne på Susåvej, blev beboerne på Lilleåvej indkaldt til møde i fredags, hvorefter Heine så gik i gang med at grave på Lilleåvej.

Det betyder sÃ¥, at de snart er klar til at starte pÃ¥ GudenÃ¥vej. Derfor indkaldes beboerne pÃ¥ GudenÃ¥vej og KongeÃ¥vej til at møde pÃ¥ fredag den 20. januar. Jeg sender mail til alle, som jeg har mailadresser til. 

Den 14. januar.

Det blev en rigtig træls dag i går. Heine gravede i et gammelt, meget stort drænrør, så vandet fossede ud. Efter at have pumpet vand op i mere end 2 timer indså vi, at vi måtte have hjælp, efter mange telefonopkald endte det med, at Svend Aage Christiansen kom med en slamsuger for at spule det rør, der skulle aftage vandet. Det viste sig at være umuligt. ca 30-35 meter inde i røret gik spuleren fast, nok fordi røret, var faldet sammen. Det er tilsyneladende et meget gammelt rør. Det havde været rart om der fandtes tegninger over tidligere dræninger.

     

 

Den 13. januar.

På grund af den megen nedbør i øjeblikket, vil arbejdet blive flyttet til Lilleåvej i en periode. Derfor er beboerne på Lilleåvej indkaldt til møde med Carsten og Heine i dagl

 

den 10. januar

Det er meget vådt og pløret i disse dage, men trods det, arbejdes der stadig flittig, og de er nu nået ned i det rigtig våde område omkring nr. 28.

Der er tilsyneladende nogle, som mener, at de godt kan køre i bil på Susåvej, men det er ikke tilladt at køre ad Susåvej så længe der arbejdes, det gælder også i weekenden, derfor undgå venligst al trafik i bil på Susåvej indtil videre.

 

den 5. januar

  

 

Den 4. januar

 

 

 Arbejdet skrider hurtigt frem. Der er stor aktivitet derude. Det er ikke muligt at køre pÃ¥ SusÃ¥vej sÃ¥ længe der arbejdes i det omrÃ¥de.

Desværre ligger der en fjernvarmeledning midt i den asfalterede cykelsti, vejen ind til Agdrupparken. Det var ikke korrekte oplysninger Heine havde fået, så uheldigvis er kappen omkring varmeledningen blevet beskadiget, hvilket betyder, at der nu skal brydes en del af asfalten op, så der en i periode ikke vil være muligt at køre ind i kolonihaveområdet i bil. kør evt. ad Vestskoven og parker der.

Den 2. januar

Det første spadestik er taget, vejret er perfekt med let frost, sol og tørvejr. Håber der er mulighed for, at komme ind i alle haver for at etablere ny vandhane.

 

Godt nytÃ¥r  

Med nye år starter renoveringen af vandsystemet i Agdrupparken. Carsten og Heine går i gang mandag den 2. Januar på Susåvej. Sørg for at der er låst op ind til din have, så de har mulighed for at komme ind i haven.

Jeg vil her pÃ¥ siden jævnligt informere om arbejdet  

***************************************************************************

 

Lørdag den 17. december mødte rigtig mange af SusÃ¥vejs havelejere op for at være med til forberedelse og planlægning af renoveringen af 1. etape, som vil blive SusÃ¥vej. Gravearbejdet forventes at starte den 2. januar 2017. Samtidig med nedlægning af ny hovedvandledning, vil der ogsÃ¥ blive lagt kabler til el og formentlig ogsÃ¥ til bredbÃ¥nd. 

Når arbejdet på Susåvej er kommet godt i gang vil havelejerne på de øvrige veje blive indbudt til at møde op for at lave eventuelle aftaler med Carsten og Heine om det videre arbejde på øvrige veje.

 

Renovering af vandtilførslen i Agdrupparken.


 PÃ¥ generalforsamlingen den 29. november 2017 blev det besluttet at gennemføre en udskiftning af hovedledningen i hele haveomrÃ¥det. Der etableres mÃ¥lerbrønd men ur ved hver have og der føres vand ind til hane indenfor hækken. Samtidig lægges der kabler til el og fibernet i hele omrÃ¥det. Der placeres et el-skab ved hver anden have.

Første etape bliver SusÃ¥vej, derfor indbydes alle havelejere pÃ¥ SusÃ¥vej til at møde op i deres have lørdag den  17. december. Se skrivelse til SusÃ¥vejs beboere nedenfor.

Arbejdet vil forhåbentlig være færdig inden standerhejsning skærtorsdag 2017

 

Brev til Susåvejs havelejere

Kære Havelejere på Susåvej.

Som bekendt blev det på den ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2016 besluttet at gennemføre en total renovering af vandtilførslen i Agdrupparken.

Arbejdet igangsættes snarest og vil blive gennemført etapevis.

Første etape bliver Susåvej, derfor indbydes Susåvejs havelejere til ”planmøde” lørdag den 17. december efter følgende plan:

Kl. 9,00 alle ulige havenumre på Susåvej fra nr. 1 til nr. 17 og alle lige numre på Susåvej fra nr. 2A til nr. 22.

Kl. 9,30 alle ulige numre på Susåvej fra nr. 19 til nr. 27 og alle lige numre på Susåvej fra nr. 23 til nr. 38.

På mødet vil hver havelejer få mulighed for at give udtryk for eventuelle ønsker og få svar på spørgsmål.

Der vil være 4 forskellige tilslutningsmuligheder:

1.       Som tilbuddet lyder:  Der etableres en ny rustfri stÃ¥lvandhane med et T-stykke umiddelbart inden for hækken (sÃ¥fremt der er en vandhane indenfor ved hækken placeres den nye tæt pÃ¥ denne).

Tilførslen ”skydes” ind under hækken, og der undgås derfor at ødelægge hækken. Havelejeren skal selv flytte den nuværende tilførsel over på den nye hane.

Denne løsning er gratis for havelejeren, hækken beskadiges ikke og det er ikke nødvendigt at møde den 17. december.

Såfremt en havelejer ikke møder op den 17. december, og ikke på anden måde giver udtryk for særønsker, udføres denne løsning.

2.       Hvis havelejeren ønsker tilslutning til eksisterende indførsel pÃ¥monteret i jorden umiddelbart inden for hækken, skal havelejeren selv grave ned til den nuværende tilslutning (samme dag). Hvis der graves dagen før, vil nogle udgravninger skride og være fyldt med vand og det vil ikke være muligt at udføre arbejdet.

Denne løsning er gratis for havelejeren. Hækken beskadiges ikke.

3.       Hvis havelejren ønsker tilslutning til eksisterende indførsel pÃ¥monteret i jorden umiddelbart inden for hækken, eller anden placering, men ikke selv ønsker at foretage gravning, skal havelejeren selv betale timeløn for gravearbejde. Der laves hul i hækken, dvs. hækplanterne graves op, mens arbejdet udføres og hækken placeres i hullet igen, men havelejeren skal selv rette hækken op, sÃ¥fremt der er behov. Der gives ingen garanti for planternes overlevelse.

Denne løsning kan blive kostbar og hækken tage skade. Den enkelte havelejer skal selv betale det ekstra gravearbejde og evt. nye hækplanter.

4.       SÃ¥fremt haven har egen stophane udenfor hækken, placeres mÃ¥lerbrønden hvor den nuværende stophane er, og der tilsluttes til den nuværende tilførsel, eller der etableres ny hane pÃ¥ grunden, som i forslag nr. 1

Denne løsning er gratis, hækken beskadiges ikke

Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter den 18. december, såfremt vejret tillader. Havelågerne må ikke være låst i den periode, hvor arbejdet udføres. Såfremt man ønsker at have låst, skal der udlånes en nøgle til Carsten, så der er mulighed for at komme ind i haven.


Opdateret 07/04/2017

Besøg  
009761