Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Dagens tilbud

Ãlandsvej 11, Brønderslev

 Følgende kolonihavehuse er med i fællesforsikringen:

Susåvej 3, 4, 5, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 36, 39, 

Gudenåvej 8, 13, 17, 19, 27, 

Kongeåvej 1, 2, 6 og 21


 

I følge foreningens vedtægter skal alle kolonihavehuse  være forsikrede med mindst brandforsikring og ansvarsforsikring.

Ønsker du at være med i Fællesforsikring, så kontakt bestyrelsen.

Er dit kolonihavehus tilmeldt fællesforsikringen, men endnu ikke modtaget policen, bedes du kontakte bestyrelsen..

Tilbud om fællesforsikring.

Vi har fået nedenstående tilbud om Fællesforsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Der er forskellige priser, alt efter den maksimale bebyggelsesprocent. Nedenfor er angivet priser ved den maksimale bebyggelsesprocent på 50 m2

Kolonihaveforbundet tilbyder i samarbejde med Alm. Brand forsikring, en række privatforsikringer. Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at ca. halvdelen af foreningens medlemmer tilslutter sig fællesforsikringen. Det er haveforeningen, der selv må sikre sig korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne. Det er ligeledes en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbosum.

Police og opkrævning sendes fra Alm. Brand til Forbundet, som opkræver haveforeningen. Foreningen skal selv opkræve præmien hos de enkelte medlemmer. For at undgå øget administration kan det være en fordel at opkræve denne sammen med havelejen.

 Brand, el-skade og grundejeransvar

Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” - altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.  

Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) - Op til 50 kvm 240 kr. pr. år -

Denne forsikring dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, andre skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket de kvm, der evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader.  Forsikringen dækker endvidere hus- og grundejeransvar - altså ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder. 

Bygningskasko

Prisen på bygningskasko afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” - altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.  

Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) - Op til 50 kvm 485 kr. pr. år - Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: - Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) - Sky- og tøbrud - Udstrømning af væsker - Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning)  - Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) - Pludselige skader på bygning - Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.

Indboforsikring:  

Prisen på indboforsikringen afhænger af den dækningssum, som foreningen vælger. Bemærk, at når der vælges en dækningssum, så gælder den for alle tilmeldte huse i foreningen.  

Op til 75.000 kr. 175 kr. pr. år pr. hus Op til 150.000 kr. 230 kr. pr. år pr. hus Op til 300.000 kr. 285 kr. pr. år pr. hus 

Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:  - Brandskader - Stormskader - Sky- og tøbrudskader - Udstrømning af væsker - Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke. - Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser 

Priseksempel

 Foreningens maksimale bebyggelsesprocent 50 kvm Foreningens ønske til indbodækning 300.000 kr. 

Årlig pris pr. hus 1010 kr. pr. år (240 kr. for brand, 485 kr. for bygningskasko, 285 kr. for indbo)


Opdateret 03/09/2017

Besøg  
014095