Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ãlandsvej 11, Brønderslev

 

Bestyrelsen har på sit møde den 20. november besluttet, at de blade/Agdrupposten ikke bliver postomdelt, men bliver lagt frem til afhentning til adventsarrangementet den 2. dec. og derefter vil bladene lagt i papirkurven.

Kære havelejere i Agdrupparken.
Nu er Agdrupposten nr. 3 puttet i postkassen i de haver, som har postkasse eller et synligt rør til post. Det er lidt forstemmende, at der stadig mangler postkasser i flere end halvdelen af haverne, derfor har det ikke været muligt, at aflevere bladet til knap 50 haver. Jeg håber, i løbet af weekenden, at kunne nå, at få sat navne på de blade, som ikke kunne afleveres. Disse blade vil kunne afhentes i fryserummet i Klubhuset.
Det er planen, at vi forsøger at aflæse vandmålere i de kommende uger, men i øjeblikket er flere brønde fyldt med vand, så meget vand, at låget er hoppet af. Det er den enkelte havelejer, der har ansvaret for, at låget er sikret med en tung genstand, når der kommer frost, Så find en tung sten eller flise til at lægge på, hvis der er fare for oversvømmelse i din brønd.
God weekend.

 

 

Vandtilførslen til de enkelte kolonihaver.

Omkring 1. november aflæses vandmålerne, og samtidig lukkes begge haner i hver enkelt brønd (vi lukker begge haner i hver brønd, for at sikre, at de lejere, som måske ikke kommer ud og får lukket i tide, undgår at  få unødig frostsprængning og vandskade). Man skal dog selv tømme eventuelle rørene ind til huset, for helt at undgå frostsprængninger. Hvis der i løbet af vinteren skal bruges vand, er det den enkelte husejer, der åbner og lukker i sin egen brønd efter behov.

 

Sæsonafslutning og lukning af vejene.

I Lejeaftalen med kommunen § 11 står der følgende: 

"Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o.lign."

Hvis vejret er rimeligt vil vejene indtil videre være åbne. I vinterhalvåret vil der, såfremt vejret tillader, være åbne veje i weekenderne. Dette vil blive oplyst her på hjemmesiden og på den nye hjemmeside.

 

Hjemmesiden.

Denne hjemmeside kan ikke fornys i 2018, derfor arbejdes der i øjeblikket med at bygge en ny hjemmeside op. den vil være klar i løbet af efteråret

 

 

Opdateret 21/11/2017

Besøg  
014095